"Vi är utvecklade för ett helt annat liv än det vi lever"

Den digitala revolutionen är den största samhällsomvandlingen sedan industrialiseringen. Resan är svindlande – men våra hjärnor får samtidigt allt svårare att möta utvecklingen.
– Vi är utvecklade för ett helt annat liv än det vi lever, säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

V

i är nog många som då och då känner oss otillräckliga. Tiden räcker inte. Energin tar slut. Måstena bygger bo i huvudet – och tycks trivas utmärkt där uppe. Till slut känns det som att den accelererande stressen i vardagen, de ökade prestationskraven och det ständiga informationsflödet nästan får hjärnan att kortsluta.

I en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia, svarar nära sex av tio svenskar (58 procent) att de oroat sig för sin hälsa på grund av stress någon eller flera gånger det gångna året. Var tredje (33 procent) har oroat sig flera gånger eller hela tiden.

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och författare till bland annat boken ”Hjärnstark”. Enligt honom är grunden till stresshantering att lära känna sig själv. Inte minst genom att förstå vad som sker i hjärnan.

Evolutionen tar hundratusentals år innan den gör förändringar och vi är kvar på savannen Anders Hansen, överläkare

– Jag tror att man kan förstå det på ett lite djupare plan om man förstår hur hjärnan är utvecklad. Det gör man om man backar bandet. Evolutionen tar hundratusentals år innan den gör förändringar så rent biologiskt är vi fortfarande kvar på savannen. Det är det liv vi är skapat för, oavsett vad vi tycker om det. I ljuset av det så förstår vi bättre psykisk ohälsa men också mycket av mänskligt beteende, säger Anders Hansen.

I

dag har vi förstås svårt att se ett liv utan bilar, elektricitet, smartphones och alla andra tekniska framsteg men evolutionärt är det väldigt onaturligt. Människor har levt som jägare och samlare under den absoluta majoriteten av vår tid på jorden. Att inte se det är ett misstag vi människor gång på gång gör, menar Hansen.

Det betyder också att våra hjärnor är rustade för en helt annan verklighet än den vi lever i.

– Det här är ett system som har utvecklats under miljontals år och det har nog utvecklats för att man i hög utsträckning ska möta akuta hot. Ett lejon eller en tiger som ska äta upp en. I grund och botten befinner sig hjärnan i en främmande värld i dag, säger Anders Hansen.

Kortvarig stress är inte farlig utan är tvärtom något som vi behöver för att fungera Anders Hansen

Förr var lösningen att fly eller slåss. Sedan var hotet förhoppningsvis avhjälpt. Numera utsätter vi i stället ofta våra hjärnor och kroppar för ett konstant stresspåslag, snarare än explosiva toppar.

FAKTA
Visste du att?
Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring. Skandia har en lång historia av att arbeta förebyggande, och vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men Skandias kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser.

Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så fungerar Skandias hälsoförsäkring

N

är det kommer till stress är kroppens mest centrala system HPA-axeln. Den börjar i hypotalamus i hjärnan och fortsätter till hypofysen, körteln på undersidan av hjärnan. Sedan fortsätter den vidare till binjurarna där hormonet kortisol bildas. När vi utsätts för ett hot reagerar HPA-axeln och ökar kortisolnivåerna i blodet. Det gör i sin tur att hjärtat slår snabbare och hårdare eftersom kroppen behöver mer blod för att möta faran. När stressen minskar igen sjunker samtidigt kroppens kortisolnivåer.

–  I vår tid belastar vi det här systemet med psykosocial stress, i form av räntehöjningar och villalån och dagispassningar och annat i vår vardag. Det är nog inte det här systemet riktigt utvecklat för. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här gäller vid långvarig press, månader och år. Kortvarig stress är inte farlig utan är tvärtom något som vi behöver för att fungera. Det är också väldigt individuellt hur vi påverkas av stress.

Jag tror att vi utsätter oss själva för ett jättelikt experiment med digitaliseringen Anders Hansen
A

rbetsmarknadens höga krav i kombination med vårt digitala och ständigt uppdaterade liv sätter därför hård press på hjärnan. Anders Hansen beskriver det som att vi går runt i en slags konstant larmberedskap. Och den ökade stress och informationsbelastning som vi har sett de senaste decennierna tror han än så länge är svår att veta konsekvenserna av.

– Det är en extrem förändring på så kort tid. Jag tror att vi utsätter oss själva för ett jättelikt experiment med digitaliseringen. Den innebär mängder av fördelar och vi har gjort ofattbara framsteg i termer av livslängd och livskvalitet, men de här förändringarna måste rimligtvis påverka hjärnan. Den anpassar sig till den värld vi lever i och bombarderar vi den med till exempel 3000 mobilswipes per dygn så får det konsekvenser. Vi har nog bara skrapat lite på ytan när det kommer till förståelse av vilken effekt digitaliseringen har på våra hjärnor, säger Anders Hansen.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.